Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Závadka č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024