Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie