Preskočiť na obsah

Výzva – parkovanie

Zverejnené 14.12.2023.

Kategória

Obec Závadka týmto žiada obyvateľov a návštevníkov obce aby v zimnom období, počas zimnej údržby nenechávali svoje motorové vozidlá zaparkované na verejných komunikáciách – a to ani čiastočne.

Za vzniknuté škody pri nevhodne zaparkovaných vozidlách obec nenesie žiadnu zodpovednosť.