Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Závadka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Pripomienky k predmetnému návrhu dokumentu PHRSR pred jeho schvaľovaním v OZ
Závadka je možné doručiť písomne na adresu :
Obec Závadka, Závadka č. 240, 053 33 Závadka, alebo e-mailom na adresu
zavadkaobec@gmail.com odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v lehote najneskôr
do 30.04.2023.