Preskočiť na obsah

Gréckokatolícka cirkev

V obci má najväčšie zastúpenie gréckokatolícka cirkev menší podiel tvorí pravoslávna cirkev.

Gréckokatolícky kostol (cerkov) zasvätený Archanielovi Michalovi je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Kostol bol postavený v roku 1775 – 1978. Pôvodne bol v dedine drevený kostol.

Kamenný kostol sa v roku 1925 rozhodli Závadčania zbúrať a zväčšiť. Z kostola postaveného v roku 1775 – 1778 sa zachovala veža a kripta (umiestnená pod kostolom). V kostole sú umiestnené tri zvony. Názvy zvonov sú: Archaniel Michal (1924), Matej (1923) a Malý zvon (1908). Dnes je potrebné na kostole vykonať rekonštrukciu strechy, nakoľko krytina (eternit) je deravá.

Obyvatelia Závadky postavili aj dve kaplnky. Jedna stojí na začiatku dediny je zasvätená Zosnutiu presvätej Bohorodičky.

Druha stojí za dedinou, pochádza z roku 1834 a je zasvätená Janovi Krstiteľovi.