Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Závadka.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ STOLÁRSTVO-M-TIMMERMAN

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 54461057

Prílohy

Popis

Fa za výrobu a montáž kanc.nábytku

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 213,00 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ RADIM JOSIEK

Dodávateľ - Sídlo Jubilejní 513/76, 700 30 Ostrava - Hrabúvka

Dodávateľ - IČO 68302304

Prílohy

Popis

Fa za ND – GAZ GAZELLE

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Ing. Michal Nagy - GEODET

Dodávateľ - Sídlo E.M.Šoltésovej 2759/19, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 5190853

Prílohy

Popis

Fa za geodetické zameranie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 15,96 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3/, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Fa – autorská odmena za licenciu

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 32,90 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ FORK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 274/4, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 44311061

Prílohy

Popis

Fa za tombolové lístky

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 124,00 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ SOFTIMEX Academy, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50461460

Prílohy

Popis

Fa za aktualizačné vzdelávanie – ZŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 131,00 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ RADIM JOSIEK

Dodávateľ - Sídlo Jubilejní 513/76, 700 30 Ostrava - Hrabúvka

Dodávateľ - IČO 68302304

Prílohy

Popis

Fa za ND na GAZ GAZELLE

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 24.3.2023

Suma s DPH 126,00 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Obec Nálepkovo

Dodávateľ - Sídlo Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Dodávateľ - IČO 00329398

Prílohy

Popis

Fa za dovoz stravy pre ZŠ, 02/2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 13.3.2023

Suma s DPH 32,03 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ ESET, spol.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Einsteinova /24, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31333532

Prílohy

Popis

Fa za antivírusový program ESET““

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 13.3.2023

Suma s DPH 1 078,09 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ ELTUR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čsl. armády 33, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 44485743

Prílohy

Popis

Fa elektromontážne práce – ZŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 13.3.2023

Suma s DPH 26,72 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Fa za elektr.energiu – Rómska osada

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 13.3.2023

Suma s DPH 631,01 €

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Fa za eletr.energiu – COOP