Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ján Zakucia

Zástupca starostu obce, Poslanec

Pavol Kišák

Poslanec

Zuzana Mingáčová

Poslankyňa

Martin Vansáč

Poslanec

Michal Vansáč

Poslanec

Ing. Mária Ištvaniková

Hlavná kontrolórka