Preskočiť na obsah

História obce

1352

Prvé zmienky

Prvé zmienky o obci sú z roku 1352.

14. storočie

Založili ju Mariašovci na svojom majetku začiatkom 14. storočia, alebo už koncom 13. storočia ako haviarsku osadu.   Od 14. storočia sa tu rozvíjalo hlavne medenorudné a železorudné baníctvo. V 14. – 15. storočí pôvodné obyvateľstvo obce bolo rímsko – katolického vierovyznania, slovanského a pravdepodobne určitá časť aj nemeckého pôvodu. 

16. storočie

V 1. polovici 16. storočia došlo k výmene pôvodného obyvateľstva (možno z dôvodu vyľudnenie obce) rusínskym etnikom. Noví usadlíci boli osídlení na valašskom práve. Ich hlavným zamestnaním bolo pastierstvo oviec. Obyvatelia Závadky boli chýrni bačovia, ktorý vyrábali vynikajúci syr. Úlohou obyvateľov bolo aj stráženie obchodnej cesty z Budapešti do Krakova. Mali zaručiť bezpečnosť poštových vozov a cestujúcich po tejto ceste. 

18. storočie

18. storočí sa časť obyvateľstva venovala aj baníctvu. Ťažila sa tu meď, zlato a striebro.

19. storočie

V 19. storočí tu fungovala pražiareň železnej rudy zriadená arcikniežaťom Albrechtom. 

1880

Roku 1880 až 1890 obec postihla vlna vysťahovalectva, najmä z radov baníkov. Okolo roku 1880 bol v obci zriadený notáriat. Podliehali mu okolité obce: Teplička, Hnilčik, Bint. Za prvej Československej republiky popri poľnohospodárstve Závadčania pracovali v lesoch. Počas II. svetovej vojny v okolí operovali partizáni za podpora miestnych obyvateľov.

1947

V septembri roku 1947 sa začala budovať z obce nová cesta, ktorá dodnes spája Závadku s Nálepkovom.

1950

Roku 1950 bolo založené JRD, ktoré sa už v roku 1953 pre malú členskú základňu rozpadlo.