Preskočiť na obsah

Pamiatky

Gréckokatolícky kostol (cerkov) zasvätený Archanielovi Michalovi  je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Kostol bol postavený v roku 1775 – 1978. Pôvodne bol v dedine drevený kostol. Kamenný kostol sa v roku 1925 rozhodli Závadčania zbúrať a zväčšiť. Z kostola postaveného v roku 1775 – 1778 sa zachovala veža a kripta (umiestnená pod kostolom). V kostole sú umiestnené tri zvony. Názvy zvonov sú: Archaniel Michal (1924), Matej (1923) a Malý zvon (1908) (pozri prílohu 12). Dnes je potrebné na kostole vykonať rekonštrukciu strechy, nakoľko krytina (eternit) je deravá.

Obyvatelia obce Závadka postavili aj dve kaplnky. Jedna stojí na začiatku dediny je zasvätená Zosnutiu presvätej Bohorodičky.

Druhá stojí za dedinou, pochádza z roku 1834 a je zasvätená Jánovi Krstiteľovi.

V dedine sa stretneme so zvyškami  ľudovej architektúry. Zo začiatku  20. storočia pochádzajú zrubové trojpriestorové (kuchyňa, komora, izba) podmurované alebo podpivničené domy so sedlovou strechou pokrytou šindľami.

Ešte dnes sa v starých domoch stretneme s pôvodným nábytkom: kastou (dnes ju nazývame komoda), kredencom (kuchynská skriňa). Za obytnou časťou stoja hospodárske stavby.

Kronikár spomína, že roku 1925 stred dediny vyhorel. Ľudia si namiesto vyhorených domov postavili murované.
Dňa 24. januára 1945 bola obec oslobodená Červenou armádou. Túto udalosť si Závadka pripomína pamätnou tabuľou umiestnenou na budove obecného úradu.