Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Závadka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 29.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 10.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2023

Suma s DPH 44,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Marián Turčaník

Dodávateľ Obec Závadka

Dodávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Dodávateľ - IČO 00329797

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Commander Services s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Žitná 23, 831 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 51183455

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 31.8.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 31.8.2023

Suma s DPH 2,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Domov dôchodcov Nálepkovo, n. o.

Dodávateľ - Sídlo Letná 8, 053 33 Nálepkovo

Dodávateľ - IČO 31257305

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 26.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.7.2023

Suma s DPH 367,92 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2023

Suma s DPH 999,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ CELEBRITY o.z.

Dodávateľ - Sídlo Obrody 210/1, 040 11 Košice - Západ

Dodávateľ - IČO 35571578

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.6.2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ MPhilms s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Horná 5, 831 52 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45354731

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.6.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ FinQ Centrum, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 67 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 54625491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2023

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ APARTMENTS ZAVADKA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ortvaňová 1597/71, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Dodávateľ - IČO 54738580

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 19.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Závadka

Objednávateľ - Sídlo Závadka č.240, 053 33 Závadka

Objednávateľ - IČO 00329797

Dodávateľ Obec Nálepkovo

Dodávateľ - Sídlo Stredný riadok 1, 053 33 Nálepkovo

Dodávateľ - IČO 00329398

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy