Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 23.03.2021