Preskočiť na obsah

Návrh dokumentu PHRSR obce Závadka na roky 2023 – 2030

Zverejnené
13. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Pripomienky k predmetnému návrhu dokumentu PHRSR pred jeho schvaľovaním v OZ
Závadka je možné doručiť písomne na adresu :
Obec Závadka, Závadka č. 240, 053 33 Závadka, alebo e-mailom na adresu
zavadkaobec@gmail.com odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v lehote najneskôr
do 30.04.2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/01

Prílohy