Preskočiť na obsah

Návrh – VZN obce Závadka č.1-2022 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady