Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Rudňany , Zmeny a doplnky č. 03

Zverejnené
31. augusta 2022
Kategória

Prílohy