Preskočiť na obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Závadka na I.polrok 2024