Preskočiť na obsah

Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vratanie triedeného zberu na území obce Závadka