Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027(s výhľadom do roku 2030)

Zverejnené
21. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2023 − 4. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/003

Prílohy