Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení strateg.dokumentu-Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaď. pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050