Stratégia rozvoja pre cestovný ruch v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/1

Prílohy