Preskočiť na obsah

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00- Eur za I štvrťrok 2015