Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady pre rok  2024