Preskočiť na obsah

VZN č. 1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu v užívaní obce