Preskočiť na obsah

VZn č. 2-2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpádovyých vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp