Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2018 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a dobné stavebné odpady