Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady