Preskočiť na obsah

Zapisnica zo zo zasadnutia VZ zo dňa28.05.2022